IGUALTAT DE GÈNERE

Implica que els homes i les dones han de rebre el mateix tractament, llevat que hi hagi una raó biològica per a un tractament diferent. Aquest concepte és clau en la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides, en els que l’objectiu final és proporcionar a la igualtat legal i la igualtat social, especialment en les activitats democràtiques i assegurar la igualtat de remuneració per igual treball.

LLUITEM PER EL NOSTRE FUTUR !

Violacions

La violació és l’acte de mantenir relacions sexuals amb una altra persona sense el seu consentiment, i per tant emprant la violència física, psicològica i emocional, usant mitjans que anul·lin el consentiment de la persona ofesa, o bé quan la persona ofesa no pot donar el seu consentiment, com el cas de menors d’edat o persones en estat d’inconsciència. A la majoria de codis penals actuals es considera un delicte greu que atempta contra els drets fonamentals de les persones